Ga direct naar de inhoud.

Informatie voor de achterblijvers

Indien een familielid of partner is opgepakt is dat voor de achterblijvers een zware en onzekere periode. Het is van belang dat de advocaat de achterblijvers informeert over de gang van zaken en hen op de hoogte houdt. Vaak is het ook zo dat de enige die informatie zal verstrekken de advocaat is. Deze kan de achterblijvers vertellen hoe hun gedetineerde familielid er aan toe is.

De politie mag de verdachte zes uur ophouden voor verhoor. De nachtelijke uren tussen 00.00 uur een 09.00 uur tellen niet mee. Als de verdenking ernstig genoeg is, kan de verdachte in verzekering worden gesteld. Deze periode duurt maximaal drie dagen en kan - na tussenkomst van de rechter commissaris - met drie dagen worden verlengd. In ernstiger gevallen kan de rechter-commissaris de voorlopige hechtenis met veertien dagen verlengen. Daarna moet de rechtbank beslissen over het verlengen van de voorlopige hechtenis met maximaal negentig dagen. Dan moet de rechtbank de zaak gaan behandelen en beoordelen of de verdachte bestraft moet worden.

In al deze fasen zal de advocaat proberen om de verdachten vrij te krijgen. Soms kunnen er ook voorwaarden gesteld worden aan de vrijlating. Er is dan sprake van een 'schorsing'.

De verdachte blijft meestal maximaal drie dagen op het politiebureau. De verdachte mag in deze periode niet naar zijn familie bellen. Hij mag alleen zijn advocaat bellen. Bij minderjarige verdachten is dat anders. De politie seint de ouders in. Zij kunnen hun zoon of dochter meestal wel kort telefonisch of persoonlijk op het bureau spreken.

De verzorging op de Haagse politiebureaus is goed. U hoeft zich geen zorgen te maken over medische behandeling of verstrekking van medicijnen. Als de verdachte in het hoofdbureau op de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag vast zit, dan kunt u tussen 19.00 uur en 20.00 uur kleren en geld voor hem brengen.

Na de periode op het politiebureau wordt de verdachte overgeplaatst naar een huis van bewaring. De Haagse verdachten gaan meestal naar huizen van bewaring in de regio. Deze staan in Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en in de omgeving van Rotterdam. De jeugdige verdachten gaan meestal naar Teylingereind in Sassenheim.

Behoudens bijzondere gevallen kunnen de verdachten vanuit het huis van bewaring met hun familie bellen. De verdachte kan het bezoek van familie en vrienden aanvragen. Dat moet hij zelf doen. Er wordt meestal één keer per week bezoek toegestaan. Ook kan bij het huis van bewaring kleding worden afgegeven en geld worden gestort. Let u op de bijzondere regels, die per huis van bewaring kunnen verschillen. Neem bij een bezoek aan het huis van bewaring ook altijd een identiteitsbewijs mee. Anders komt u er niet in.

Mocht u nog vragen hebben over het strafproces, dan kunt u bellen met de advocaat die de zaak van uw familielid behandelt.  U moet er wel rekening mee houden dat de advocaat u niet altijd volledig mag informeren. Soms staat het onderzoek in de zaak dat in de weg. En soms wil ook de verdachte niet dat zijn advocaat de familie volledig informeert.